Udruga


ifipattern100Puni naziv udruge: Inovativna farmaceutska inicijativa – iF! naziv je udruge koja okuplja inovativne proizvođače lijekova prisutne na hrvatskom tržištu. Predstavljamo glas 23 inovativnih farmaceutskih kompanija koje zapošljavaju 870 djelatnika i osiguravaju 60 % lijekova u Hrvatskoj. Udruga je član EFPIA – europskog udruženja farmaceutskih kompanija sa sjedištem u Bruxelless-u.
Godina osnutka: 1994. kao nevladina, neprofitna, nepolitička i neovisna udruga “…usmjereni ka unapređenju i očuvanju zdravlja ljudi kroz inovaciju.”

Misija

Misija iF!-ja je promicanje istraživanja i razvoja lijekova te kreiranje povoljnog ekonomskog, administrativnog i političkog okruženja koje omogućava inovativnoj farmaceutskoj industriji zadovoljavanje rastućih potreba zdravstvene skrbi i očekivanja bolesnika.

Strategija

Osigurati moderne inovativne medicinske proizvode za hrvatske građane kao i educirati zdravstvene djelatnike i opću populaciju o najnovijim dostignućima s područja lijekova, cjepiva i medicinskih proizvoda. Informirati i educirati sve zainteresirane skupine, organiziranjem treninga, seminara, predavanja u suradnji sa zdravstvenom administracijom. Razvoj profesionalnog Kodeksa Udruge o principima etičkog promoviranja lijekova i prenošenja informacija općoj populaciji. Unapređivati transparentnu kompeticiju na tržištu.

Vizija

Vizija iF!-ja je moderan i financijski održiv zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj u kojem građani imaju podjednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i rani pristup najboljim i najsigurnijim lijekovima, cjepivima i medicinskim proizvodima.

Strateški ciljevi

1. Inovacija u medicini kao put prema boljem zdravlju ljudi i blagostanju.
2. Etičnost kao temelj poslovanja svih članica Udruge.
3. Partnerstvo sa svim zainteresiranim stranama radi unapređenja zdravstvenog sustava.
4. Socijalna odgovornost prema zajednici.Upravno vijeće

Tatjana Tomljanović (J&J) – predsjednica
Rina Musić (MSD) – podpredsjednica
Danko Schonwald (Novartis) – podpredsjednik
Maja Drašković (Bayer)
Milorad Gošev (Roche)
Željko Miličević (Eli Lilly)
Damir Nevjestić (AstraZeneca)


Radne grupe

→ Medical and Regulatory
pokrovitelj ,
voditelj i tajnica Velimir Šimičević / Ana-Marija Lukenda
→ Ethics and Compliance
pokrovitelj Željko Miličević,
voditeljica i tajnica Tomislava Pribanić/ Damjana Zadravec
→ Pricing and Reimbursement
pokroviteljica Rina Musić,
voditelj i tajnica Marin Dumičić / Mihaela Huss
→ Strategic Initiatives
voditeljica Jelka Drašković
→ Finance
pokrovitelj Damir Nevjestić,
voditelj i blagajnica Igor Šalat/ Katarina Lasić


Tajništvo

Davor Vidović

Izvršni direktor

Sani Pogorilić