Značajni lijekovi u kliničkom razvoju

//Značajni lijekovi u kliničkom razvoju

Značajni lijekovi u kliničkom razvoju

U DOBU SMO SVITANJA PREDIKTIVNE MEDICINE, BIG DATA, NAPREDAKA U GENOMICI I PERSONALIZIRANOJ MEDICINI. TIJEKOM IDUĆIH PET GODINA ZNAČAJNE INOVACIJE PROMIJENIT ĆE ŽIVOTE PACIJENATA

Upravo svjedočimo izuzetnom napretku u području istraživanja i razvoja novih lijekova te novih zdravstvenih tehnologija koji imaju potencijal potpuno promijeniti zdravstvenu skrb, paradigme liječenja te očuvati zdravlje pojedinaca u budućnosti. Mnogi obećavajući lijekovi postat će dostupni; liječenje CAR-T stanicama (na europskom tržištu odobrene su već dvije terapije), kombinirano liječenje malignih bolesti, genska terapija, stanična terapija, novi lijekovi za Alzheimerovu bolest, lijekovi za nealkoholni steatohepatitis (NASH), inovativni lijekovi za prevenciju i liječenje migrene (prvi lijekovi iz ste skupine već su plasirani na svjetsko tržište), a obećavajuće rezultate pokazuju i novi pristupi liječenju bakterijskih infekcija te mikrobiomske terapije. Ovo je najvećim dijelom  rezultat brzog razvoja u područjima biologije, biotehnologije i medicine. U dobu smo svitanja prediktivne medicine, big data, napredaka u genomici i personaliziranoj medicini. Međutim, ovakav napredak ne bi bio moguć bez značajnih ulaganja u istraživanje i razvoj čiji plodovi upravo pronalaze svoj put do pacijenata. Moglo bi se reći da su neke od ključnih terapija koje će doprinijeti zadovoljavanju brojnih dosad nezadovoljenih medicinskih potreba „iza ugla“.

Pharmabiz, prosinac 2018.

PROČITAJ CIJELI TEKST
2019-07-04T13:03:48+02:00 04/07/19|Iz medija|