Transparentnost

//Transparentnost

Transparentnost

Proizvođači lijekova i nacionalne udruge, članice EFPIA-e, u 2016. godini će početi javno objavljivati podatke o plaćanjima izvršenima u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija tijekom 2015. godine. Ovime želimo pojasniti zašto smo se odlučili na takav korak, što to znači za Vas i zamoliti Vas da nas podržite

Suradnja između zdravstvenih radnika i organizacija koje se bave biomedicinskim znanostima na komecijalnim osnovama odavno predstavlja pozitivni pokretač u unapređenju brige za bolesnike i u napretku inovativne medicine. Radi se o partnerima koji se redovito susreću, u fazi ranih znanstvenih istraživanja, kliničkih ispitivanja i medicinske edukacije usmjerene na pružanje i unapređivanje skrbi o bolesnicima u skladu s najvišim zahtjevima kvalitete.

Usvajanjem kodeksa ponašanja i ostalim inicijativama, proizvođači lijekova i zdravstveni radnici zajedničkim naporima nastoje kontinuirano poboljšati načela na kojima se temelje njihovi odnosi. Radi se o neprekidnom procesu koji sada ulazi u novu fazu.

Javnost je sve više zainteresirana za prirodu odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika /zdravstvenih organizacija. Pri tome javnost osobito zanima utječe li taj odnos na donošenje odluka o zdravstvenim postupcima i mogu li vjerovati zdravstvenim radnicima da će njihove odluke u vezi preporučivanja, primjene ili pružanja određene zdravstvene usluge ili terapije biti utemeljene isključivo na kliničkim dokazima i iskustvu.

Europska komisija je prepoznala potrebu dobrog upravljanja farmaceutskim sektorom i s tim je ciljem objavila Tajani smjernice za promicanje dobrog upravljanja u farmaceutskoj Industriji (engl. Tajani Gudining Principles for the Promotion of Good Governance in the Pharmaceutical Industry) koje su potpisali svi sudionici toga sektora u 2013. godini. Smjernice sadrže očekivanja o potpunoj transparentnosti svih financijskih odnosa. Interes za povećanjem transparentnosti na razini Europske unije odražava se i u konkretnim aktivnostima na razini država članica.

EFPIA i svi njezini članovi, proizvođači lijekova, u potpunosti podržavaju navedena načela što su demonstrirali donošenjem EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama („Kodeks o objavljivanju podataka“) i odgovarajućim izmjenama Kodeksa ponašanja u oglašavanju lijekova koji se izdaju na recept prema zdravstvenim radnicima i o odnosu sa zdravstvenim radnicima. Kodeks o objavljivanju podataka, koji je prenesen u nacionalne kodekse, zahtjeva da svi proizvođači lijekova koji su članovi EFPIA-e, od 2016. godine objavljuju podatke o plaćanjima izvršenima u određene svrhe u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija. Primjerice, objavljivat će se podaci o donacijama zdravstvenim organizacijama, podaci o naknadama za usluge zdravstvenih radnika, plaćanja putnih troškova ili kotizacija u svrhu sudjelovanja zdravstvenih radnika na edukativnim stručnim skupovima. Podaci će se objavljivati na javno dostupnoj platformi, tj. web stranicama proizvođača lijekova.

Ipak, potpuni uspjeh ove inicijative, mjereno kriterijem prihvaćanja javnosti, uvelike ovisi o zajedničkim naporima farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika. Zbog toga želimo osigurati potpuno razumijevanje i prihvaćanje naših odnosa s pripadnicima medicinske profesije, kako od strane sudionika zdravstvenog sustava, tako i od strane najšire javnosti. Kada su u pitanju naši odnosi, samo zajedničkim radom možemo uspješno povećati transparentnost i povjerenje javnosti. Stoga Vas molimo da, kao zdravstveni radnik, podržite ovu inicijativu.

Tijekom iduće dvije godine redovito ćemo Vas izvješćivati o napretku primjene Kodeksa o objavljivanju podataka putem web stranica naše udruge iF!, članice EFPIA-e u Hrvatskoj. Kodeks o objavljivanju podataka možete pronaći na stranicama http://transparency.efpia.eu/ i https://ifi.hr/kodeks/. Vaša pitanja i komentari su dobrodošli (uz navođenje podataka za kontakt). Uskoro namjeravamo objaviti i detaljnija objašnjenja u formi pitanja i odgovora, s nadom da ćemo i na taj način odgovoriti na mnoga Vaša pitanja.

Na kraju, željeli bismo naglasiti da je naš cilj ojačati zakonitost odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika povećanjem transparentnosti tih odnosa i, posljedično, njihovom boljem razumijevanju od strane bolesnika i ostalih sudionika zdravstvenog sustava. Zato se radujemo našoj budućoj suradnji i nastojanju da poboljšamo kvalitetu liječenja, istraživanja i, općenito, brige za bolesnike.

Otvori PDF
2017-09-22T14:46:33+02:00