Stajalište iF!-ja o ulozi farmaceutske industrije u procesu trajne medicinske izobrazbe liječnika

//Stajalište iF!-ja o ulozi farmaceutske industrije u procesu trajne medicinske izobrazbe liječnika

Stajalište iF!-ja o ulozi farmaceutske industrije u procesu trajne medicinske izobrazbe liječnika

Pravo i obveza trajne medicinske izobrazbe liječnika definirani su zakonima i podzakonskim aktima te aktima Hrvatske liječničke komore. Izobrazba liječnika trajni je proces koji ne prestaje završetkom studija ili specijalizacije, nego se nastavlja kroz program trajne izobrazbe. Liječnici koji rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite imaju pravo i dužnost obnavljati i dalje usavršavati znanja i vještine dijagnostike i liječenja. Liječnici koji ne rade na poslovima neposredne zdravstvene zaštite također imaju pravo stručno se usavršavati.

Načela trajne medicinske izobrazbe jesu:

  • dostupnost izobrazbe svima, odnosno uključivanje svih liječnika u program trajne medicinske izobrazbe
  • jedinstvenost medicinske doktrine, što znači da medicinske spoznaje moraju biti svojina svih liječnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini
  • znanstvena osnovanost i suvremenost trajne medicinske izobrazbe te informiranost o novim svjetskim dostignućima iz područja medicinske znanosti
  • osposobljenost hrvatskih liječnika prema svjetskim standardima
  • slobodan izbor u postupku trajne medicinske izobrazbe, odnosno mogućnost i pravo svakog liječnika na izbor sadržaja i oblika trajne medicinske izobrazbe.
Nastavi čitati PDF
2017-12-05T10:21:05+01:00