Priopćenje za medije: Javna objava za 2018. godinu

//Priopćenje za medije: Javna objava za 2018. godinu

Priopćenje za medije: Javna objava za 2018. godinu

Zagreb, 30. lipnja 2019.

Ulaganja u istraživanje i razvoj te prijenos vrijednosti inovativnih farmaceutskih kompanija prema zdravstvenim radnicima i organizacijama u prošloj godini dosegnuli su 129,6 milijuna kuna

Članice Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) tijekom 2018. godine zabilježile su najmanje 129,6 milijuna kuna* prenesene vrijednosti prema zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima te ulaganja u istraživanje i razvoj, kojim se oboljelima omogućuje pristup najnovijim terapijama, a liječnike educira o novim i učinkovitim metodama liječenja.

Od ukupnog iznosa, inovativna farmaceutska industrija u Hrvatskoj prošle je godine uložila 22,1 milijuna kuna u istraživanje i razvoj, prema zdravstvenim radnicima izvršen je prijenos vrijednosti od najmanje 58,3 milijuna kuna, a prema zdravstvenim organizacijama u iznosu od najmanje 49,2 milijuna kuna.

U skladu s propisima koji jamče zaštitu osobnih podataka, 12,7 posto liječnika dobrovoljno je ustupilo svoje podatke za individualnu objavu podataka o prijenosu vrijednosti.

Podatke o prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama članice iF!-a su, zaključno s 30. lipnja, objavile javno, u skladu sa zahtjevima EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka, što je već četvrtu godinu za redom praksa inovativne farmaceutske industrije u preko 30 zemalja. Inovativna farmaceutska industrija prva je industrija na svijetu koja javno objavljuje podatke o prijenosu vrijednosti, čime daje doprinos transparentnosti suradnje javnog i privatnog sektora, ali i boljem razumijevanju odnosa industrije sa zdravstvenim radnicima i organizacijama.

Spomenutim sredstvima inovativna farmaceutska industrija u Hrvatskoj je primjerice, kroz sponzorstva i donacije omogućila realizaciju niza korisnih projekata različitih zdravstvenih organizacija i time pridonijela unaprjeđenju javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Uz stručno usavršavanje liječnika, suradnja industrije i zdravstvenih radnika odnosi se i na sudjelovanje na medicinskim i edukativnim sastancima, gdje liječnici ustupaju svoja stručna znanja, vrijeme i rad, za što primaju pravičnu naknadu. Istraživanje i razvoj odnose se na procese prikupljanja podataka o efikasnosti i sigurnosti pojedinih lijekova ili medicinskih postupaka, a provode se kroz kliničke studije i suradnju sa zdravstvenim organizacijama, zdravstvenim radnicima i bolesnicima. Osim samog prijenosa vrijednosti, procesi istraživanja i razvoja donose i dodatnu vrijednost kroz besplatne lijekove, ali i edukaciju liječnika o novim i učinkovitijim metodama liječenja.

*navedeni iznos predstavlja zbroj neto i bruto iznosa prijenosa vrijednosti, budući da su članice iF!-ja imale mogućnost odabrati način na koji će iskazati podatke

O Inovativnoj farmaceutskoj inicijativi

Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova iF! (Inovativna farmaceutska inicijativa) već 25 godine okuplja i predstavlja 22 inovativne farmaceutske kompanije koje zapošljavaju 832 djelatnika i osiguravaju gotovo 60 posto lijekova u Hrvatskoj. Udruga je član EFPIA – Europskog udruženja inovativnih farmaceutskih kompanija i udruženja sa sjedištem u Bruxellesu. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.ifi.hr.

Članice iF!: AbbVie d.o.o., Amgen, Astellas d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Bayer d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Boerhringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Eli Lilly and Company, Glaxosmithkline d.o.o., Johnson&Johnson S.E.d.o.o., Lundbeck Croatia d.o.o., Medis Adria d.o.o., Merck d.o.o., Merck Sharp & Dohme d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Novo Nordisk Hrvatska d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., Roche d.o.o., Sanofi-Aventis Croatia d.o.o., Servier Pharma d.o.o., Shire d.o.o. i Takeda Pharmaceuticals d.o.o.

*Napomena: Kompanija GE Healthcare je bila iF! članica u 2018. godini, te su njezini podaci uvršteni u prijenos vrijednosti za tu godinu

Kontakt:

kodeks@ifi.hr

Pročitaj PDF dokument
2019-06-29T23:34:59+02:00 30/06/19|Vijesti|