Priopćenje za medije: Javna objava za 2017. godinu

//Priopćenje za medije: Javna objava za 2017. godinu

Priopćenje za medije: Javna objava za 2017. godinu

Priopćenje za medije: Javna objava za 2017. godinu

Prijenos vrijednosti inovativnih farmaceutskih kompanija prema zdravstvenim radnicima i organizacijama u prošloj godini iznosio 131,5 milijuna kuna

Čak četvrtina ukupne vrijednosti uložena je u istraživanje i razvoj, kojim se oboljelima omogućuje pristup najnovijim terapijama, a liječnike educira o novim i učinkovitim metodama liječenja.

Članice Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) su tijekom 2017. godine zabilježile najmanje 131,5 milijuna kuna* prenesene vrijednosti prema zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima.

Od toga se oko 58,2 milijuna ili 44,3 posto odnosi na zdravstvene radnike, dok je prema zdravstvenim organizacijama izvršen prijenos vrijednosti u iznosu od najmanje 41,2 milijuna kuna, ili 31,4 posto ukupnog prijenosa. U istraživanje i razvoj prošle je godine inovativna farmaceutska industrija u Hrvatskoj uložila 32 milijuna kuna. To je 14 posto više u odnosu na 2016., i dodatna potvrda povjerenja u hrvatske liječnike i zdravstvene institucije, s obzirom na visoke standarde u istraživanjima novih lijekova.

U skladu s propisima koji jamče zaštitu osobnih podataka, 14 posto liječnika dobrovoljno je ustupilo svoje podatke za individualnu objavu podataka o prijenosu vrijednosti.

Podatke o prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama članice iF!-a su, zaključno s 30. lipnja, objavile javno, u skladu sa zahtjevima EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka, što je već treću godinu za redom praksa inovativne farmaceutske industrije u čak 33 zemlje. Inovativna farmaceutska industrija, kao prva industrija na svijetu koja javno objavljuje podatke o prijenosu vrijednosti, ovime daje dodatni doprinos transparentnosti suradnje javnog i privatnog sektora, ali i osigurava bolje razumijevanje odnosa industrije sa zdravstvenim radnicima i organizacijama.

Spomenutim sredstvima inovativna farmaceutska industrija je primjerice kroz sponzorstva i donacije omogućila realizaciju brojnih korisnih projekata različitih zdravstvenih organizacija te i na taj način pridonijela unaprjeđenju javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Pored stručnog usavršavanja liječnika, suradnja industrije i zdravstvenih radnika odnosi se i na sudjelovanje na medicinskim i edukativnim sastancima, gdje liječnici ustupaju svoja stručna znanja, vrijeme i rad, za što primaju pravičnu naknadu. Istraživanje i razvoj odnose se na procese prikupljanja podataka o efikasnosti i sigurnosti pojedinih lijekova ili medicinskih postupaka, a provode se kroz kliničke studije i suradnju sa zdravstvenim organizacijama, zdravstvenim radnicima i bolesnicima. Osim samog prijenosa vrijednosti, procesi istraživanja i razvoja donose i dodatnu vrijednost kroz besplatne lijekove, ali i edukaciju liječnika o novim i učinkovitijim metodama liječenja.

*navedeni iznos predstavlja zbroj neto i bruto iznosa prijenosa vrijednosti, budući da su članice iF!-a imale mogućnost odabrati način na koji će iskazati podatke

 

O Inovativnoj farmaceutskoj inicijativi

Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova iF! (Inovativna farmaceutska inicijativa) već 24 godine okuplja i predstavlja 23 inovativne farmaceutske kompanije koje zapošljavaju 832 djelatnika i osiguravaju gotovo 60 posto lijekova u Hrvatskoj. Udruga je član EFPIA – Europskog udruženja inovativnih farmaceutskih kompanija i udruženja sa sjedištem u Bruxellesu. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.ifi.hr.

Članice iF!: AbbVie d.o.o., Amgen, Astellas d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Bayer d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Boerhringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Eli Lilly and Company, GE Healthcare, Glaxosmithkline d.o.o., Johnson&Johnson S.E.d.o.o., Lundbeck Croatia d.o.o., Medis Adria d.o.o., Merck d.o.o., Merck Sharp & Dohme d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Novo Nordisk Hrvatska d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., Roche d.o.o., Sanofi-Aventis Croatia d.o.o., Servier Pharma d.o.o., Shire d.o.o. i Takeda Pharmaceuticals d.o.o.

Kontakt:

kodeks@ifi.hr

Otvori PDF
2018-06-30T19:17:57+02:00 30/06/18|Vijesti|