Priopćenje za medije: javna objava prijenosa vrijednosti za 2023. godinu

//Priopćenje za medije: javna objava prijenosa vrijednosti za 2023. godinu

Priopćenje za medije: javna objava prijenosa vrijednosti za 2023. godinu

Zagreb, 30. lipnja 2024.

Ulaganja u istraživanje i razvoj te prijenos vrijednosti inovativnih farmaceutskih kompanija prema zdravstvenim radnicima i organizacijama u prošloj godini iznose 26 milijuna eura

Članice Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) tijekom 2023. godine zabilježile su gotovo 26 milijuna eura* prenesene vrijednosti prema zdravstvenim organizacijama i zdravstvenim radnicima, udrugama pacijenata te ulaganja u istraživanje i razvoj, kojim se oboljelima omogućuje pristup najnovijim terapijama, a liječnike educira o novim i učinkovitim metodama liječenja.

Od ukupnog iznosa, inovativna farmaceutska industrija u Hrvatskoj prošle je godine uložila 6,5 milijuna eura u istraživanje i razvoj, što je 1,1 milijun eura više nego 2022. Prema zdravstvenim radnicima izvršen je prijenos vrijednosti od najmanje 8,5 milijuna eura, a prema zdravstvenim organizacijama u iznosu od najmanje 10 milijuna eura tj. 39 posto ukupnog prijenosa. U skladu s propisima koji jamče zaštitu osobnih podataka, 16,3 posto liječnika dobrovoljno je ustupilo svoje podatke za individualnu objavu podataka o prijenosu vrijednosti.

Podatke o prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama članice iF!-ja su, zaključno s 30. lipnja, objavile javno, u skladu sa zahtjevima EFPIA Kodeksa o objavljivanju podataka, što je već devetu godinu za redom praksa inovativne farmaceutske industrije u preko 30 zemalja. Inovativna farmaceutska industrija prva je industrija na svijetu koja javno objavljuje podatke o prijenosu vrijednosti, čime daje doprinos transparentnosti suradnje javnog i privatnog sektora, ali i boljem razumijevanju odnosa industrije sa zdravstvenim radnicima i organizacijama.

Spomenutim sredstvima inovativna farmaceutska industrija u Hrvatskoj je primjerice, kroz sponzorstva i donacije omogućila realizaciju niza korisnih projekata različitih zdravstvenih organizacija i time pridonijela unaprjeđenju javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Uz stručno usavršavanje liječnika, suradnja industrije i zdravstvenih radnika odnosi se i na sudjelovanje na medicinskim i edukativnim sastancima, gdje liječnici ustupaju svoja stručna znanja, vrijeme i rad, za što primaju pravičnu naknadu. Istraživanje i razvoj odnose se na procese prikupljanja podataka o efikasnosti i sigurnosti pojedinih lijekova ili medicinskih postupaka, a provode se kroz kliničke studije i suradnju sa zdravstvenim organizacijama, zdravstvenim radnicima i bolesnicima. Osim samog prijenosa vrijednosti, procesi istraživanja i razvoja donose i dodatnu vrijednost kroz besplatne lijekove, ali i edukaciju liječnika o novim i učinkovitijim metodama liječenja. Prepoznajući vrijednost i doprinos rada udruga pacijenata u zdravstvenom sustavu, inovativna farmaceutska industrija podržala je aktivnosti udruga u ukupnom iznosu od gotovo 800 tisuća eura.

PROČITAJ PDF DOKUMENT
2024-06-27T10:36:19+02:00 30/06/24|Vijesti|