Novartis

Novartis 2017-10-09T11:41:30+02:00

Project Description

Ime kompanije: Novartis Hrvatska d.o.o.
Glavni ured: Novartis International AG, CH-4002 Basel, Switzerland
Sjedište u RH: Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb
Broj zaposlenih u RH: 67
(Značajna) Terapijska područja: kardiologija, pulmologija, neurologija, dijebetes, transplantacija
Slogan: “Caring and curing”

www.novartis.com