Lundbeck Croatia

//Lundbeck Croatia
Lundbeck Croatia 2018-12-19T13:34:44+01:00

Project Description

Ime kompanije: Lundbeck Croatia d.o.o
Glavni ured: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Danska
Sjedište u RH: Zagreb, Hektorovićeva ulica 2/5
Broj zaposlenih u RH: 5
(Značajna) Terapijska područja: psihijatrija i neurologija
Slogan: “Specijalisti za bolesti CNS-a”

www.lundbeck.com