Bayer

Bayer 2020-06-29T13:26:16+02:00

Project Description

Ime kompanije: Bayer d.o.o
Glavni ured: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Germany
Sjedište u RH:  Radnička 80; 10 000 Zagreb; Tel.: +385 1 6599 900; Fax +385 1 6599 905
Broj zaposlenih u RH: 62
Terapijska područja: kardiologija, neurologija, ginekologija, hematologija, endokrinologija, onkologija, urologija, dijagnostika, pulmologija-infektologija, dermatologija, dijabetologija, proizvodi za samoliječenje, dodaci prehrani, kozmetika s posebnom namjenom, vitamini i minerali
Slogan: “Science For A Better Life”

www.bayer.hr