Popis izvora informacija o cjepivima i cijepljenju

/Popis izvora informacija o cjepivima i cijepljenju
Popis izvora informacija o cjepivima i cijepljenju 2019-09-25T10:47:32+02:00

Zakoni i pravilnici iz domene zaštite od zaraznih bolesti i prevencije

Zakoni:

  1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08 i 43/09,130/17, 114/18)
  2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14 i 70/16, 100/2018)
  3. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04 i 37/08)

Pravilnici:

  1. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 60/14)
  2. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine« br. 103/13). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_103_2322.html

 

Programi cijepljenja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo zdravstva. https://zdravlje.gov.hr/programi-cijepljenja/2505

 

Statistika o zaraznim bolestima u Republici Hrvatskoj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Odjel za praćenje zaraznih bolesti s registrom zaraznih bolesti. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/odjel-za-pracenje-zaraznih-bolesti/

 

Statistika o cijepljenju za Republiku Hrvatsku

Izvješća o provedenim cijepljenjima, cjepni obuhvati prema programu cijepljenja, cjepni obuhvati.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Odjel za cijepljenje.

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/odjel-za-cijepljenje/

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis. https://www.hzjz.hr/cat/periodicne-publikacije/

World Health Organization. Vaccines.

https://www.who.int/topics/vaccines/en/

 

Najčešća pitanja i odgovori o cjepivima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Odjel za cijepljenje.

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/odjel-za-cijepljenje/

Popis referenci o cjepivima: https://hzjz.hr/wp-content/uploads/2013/11/Popis-referenci.pdf

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Gripa.hr. http://gripa.hr/

 

Sastav cjepiva

Popis odobrenih (registriranih) cjepiva u Republici Hrvatskoj, Sažeci opisa svojstava lijeka i Upute o lijeku u kojima se nalaze informacije o sastavu cjepiva, indikacijama, nuspojavama, mjestu proizvodnje i ostalo:

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Baza lijekova. http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/#rezultati

 

Informacije o uvjetima za unos i stavljanje cjepiva na tržište, cjepiva u prometu u Republici Hrvatskoj:

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Serije cjepiva i lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme u prometu.

http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Promet/Serije-cjepiva-i-lijekova-iz-ljudske-krvi-ili-ljudske-plazme-u-prometu/

 

Službena izvješća o nuspojavama u Republici Hrvatskoj

Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Izvješća o nuspojavama. http://www.halmed.hr/Farmakovigilancija/Izvjesca-o-nuspojavama/

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Odjel za cijepljenje.

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/odjel-za-cijepljenje/

 

Općenite informacije – internacionalni izvori

Svjetska zdravstvena organizacija. O bolestima i cijepljenju.

Dostupna cjepiva, cjepiva u razvoju.

https://www.who.int/immunization/diseases/en/

Europski i globalni akcijski plan za cijepljenje, programi cijepljenja u svijetu.

Svjetska zdravstvena organizacija. Policy Recommendations. Vaccines Position Papers. https://www.who.int/immunization/policy/en/

Sigurnost cjepiva i standardi proizvodnje

Podaci, preporuke i standardi kvalitete, učinkovitosti i sigurnosti cjepiva.

World Health Organization. Vaccine Standardization

https://www.who.int/biologicals/vaccines/en/

Statistika o zaraznim bolestima u Europi i cjepni obuhvati

Kretanje zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem u području Europske unije. Epidemije u Europi. European Center for Disease Prevention and Control. Publications & Data. Infectious Diseases.

https://ecdc.europa.eu/en/publications-data

Odbijanje cijepljenja

Opis problema, istraživanje stavova i znanja, intervencije.

European Center for Disease Prevention and Control

https://ecdc.europa.eu/en/immunisation-vaccines/vaccine-hesitancy

Svjetska zdravstvena organizacija

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/

Europska udruga proizvođača cjepiva (Vaccines Europe)

Ključne činjenice o cjepivima i utjecaju na zdravlje i zdravstveni sustav. Vaccines Europe. https://www.vaccineseurope.eu/

Europska komisija

Regulatorni okvir i inicijative u području cijepljenja, zajednička akcija za cijepljenje (Joint Action on Vaccination), istraživanje stavova i znanja o cijepljenju za područje EU

https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en

Unicef

Unicef: Vaccines

Zdravstvena zaštita djece. Prava djece.

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/vaccines/

Global Vaccine Alliance (GAVI)

Cjepiva i cijepljenje u zemljama u razvoju. https://www.gavi.org/

Pan American Health Organization (PAHO)

Cjepiva i cijepljenje u Americi

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5022:immunizations&Itemid=358&lang=en