Klinička ispitivanja važan su i neizostavan dio napretka suvremene medicine

//Klinička ispitivanja važan su i neizostavan dio napretka suvremene medicine

Klinička ispitivanja važan su i neizostavan dio napretka suvremene medicine

KLINIČKA ISPITIVANJA PROVODE SE PREMA UNAPRIJED ODREĐENOM PLANU ISPITIVANJA (PROTOKOLU), U SKLADU S NIZOM MEĐUNARODNIH PROPISA, KONVENCIJA I SMJERNICA TE PROPISA ZEMLJE U KOJIMA SE PROVODE. GLAVNA NAČELA PRILIKOM PROVOĐENJA SVAKOG KLINIČKOG ISPITIVANJA JESU ZAŠTITA PRAVA, SIGURNOSTI I POVJERLJIVOSTI PODATAKA ISPITANIKA TE TOČNOST I POUZDANOST REZULTATA. TA SE NAČELA SKUPNO NAZIVAJU DOBROM KLINIČKOM PRAKSOM

Klinička ispitivanja su znanstveno-medicinska ispitivanja koja se provode na zdravim ili bolesnim dobrovoljcima koji su dali pristanak za sudjelovanje. Kliničkim ispitivanjima prikupljaju se podaci o djelotvornosti i sigurnosti primjene lijekova, medicinskih proizvoda, dijagnostičkih metoda, metoda sprečavanja (prevencije) bolesti, medicinskih postupaka (npr. kirurškog postupka) ili načina liječenja. Ispituju se novi lijekovi, ali i već odobreni, koji se mogu ispitivati u dodatnim indikacijama (kod drugih bolesti), u novim oblicima, na posebnim podskupinama bolesnika i slično. Klinička ispitivanja provode se prema unaprijed određenom planu ispitivanja (protokolu), u skladu s nizom međunarodnih propisa, konvencija i smjernica te zakona i propisa zemlje u kojoj se provode. Glavna načela provođenja svakog kliničkog ispitivanja su zaštita prava, sigurnosti i povjerljivosti podataka ispitanika te točnost i pouzdanost rezultata, što se osigurava iscrpnim mehanizmima osiguranja kontrole, motrenjem, nadzorima i inspekcijama.

Pharmabiz, prosinac 2018.

PROČITAJ CIJELI TEKST
2019-05-20T13:23:21+02:00 20/05/19|Iz medija|