Jedna svjećica više nekome znači puno više

//Jedna svjećica više nekome znači puno više