Javna objava: Intervju s predsjednicom

//Javna objava: Intervju s predsjednicom

Javna objava: Intervju s predsjednicom

Pharmabiz, prosinac 2014.

Sukladno Kodeksu, proizvođači lijekova članovi EFPIA-e/iF!-ja objavljivat će imena zdravstvenih radnika i nazive zdravstvenih organizacija kojima su isplatile novac ili napravile prijenose drugih koristi ili vrijednosti. Proizvođači lijekova će također morati objavljivati, za svakog zdravstvenog radnika i zdravstvenu organizaciju, ukupni iznos prenesene vrijednosti i točan opis kao što su, primjerice, donacije zdravstvenim organizacijama, naknade za usluge predavanja, podmirivanje troškova putovanja ili troškova kotizacije za sudjelovanje na medicinskim edukativnim stručnim skupovima. Ovi podaci će se objavljivati na javno dostupnoj internetskoj stranici svakog proizvođača lijekova.

Proteklih godina odnosi između farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika, pa i zdravstvenih organizacija, često su bile u fokusu interesa javnosti. Naime, javnost je posebno osjetljiva hoće li ti odnosi utjecati na zdravstvene radnike pri donošenju odluka o zdravstvenim postupcima i mogu li im vjerovati da će njihove odluke u vezi preporučivanja, primjene ili pružanja određene zdravstvene usluge ili terapije biti temeljene isključivo na kliničkim dokazima i iskustvu. Tom zahtjevu javnosti, a s čime se u potpunosti slaže i industrija, moguće je udovoljiti povećanom transparentnošću što će dovesti i do većeg povjerenja. U tom smjeru ide i primjena Kodeksa o objavljivanju podataka Europskog udruženja inovativnih proizvođača lijekova (EFPIA), pa shodno tome i hrvatskog udruženja iF!. Njime se želi osnažiti legitimne odnose proizvođača lijekova i zdravstvenih radnika, i to na način koji će bolesnicima, ali i svim zainteresiranim stranama, pomoći da bolje razumiju te odnose.

Nastavi čitati PDF
2017-09-27T17:27:01+02:00