Inovacija omogućuje zdraviji život

//Inovacija omogućuje zdraviji život

Inovacija omogućuje zdraviji život

Brza i ravnopravna dostupnost novih inovativnih lijekova je etički, socijalno i ekonomski opravdana

Danas je posve neupitno da je omogućavanje brze i ravnopravne dostupnosti novih inovativnih lijekova etički, socijalno i ekonomski
opravdano. A gledajući unatrag upravo su inovacije u razvoju novih lijekova na neki način mijenjale svjetsku povijest. Primjera je bezbroj. Bolesti poput difterije, sifilisa, hripavca, boginja i dječje paralize iskorijenjene su u mnogim dijelovima svijeta upotrebom
antibiotika i cjepiva, a zahvaljujući lijekovima danas osam od desetero djece može preživjeti leukemiju.

Otvori PDF
2019-05-16T10:46:29+00:00 22/07/13|Iz medija|