iF! pozicija o biološkim i biosličnim lijekovima

//iF! pozicija o biološkim i biosličnim lijekovima

iF! pozicija o biološkim i biosličnim lijekovima

Zamjena terapije podrazumijeva medicinsku praksu u kojoj liječnik odluči zamijeniti proizvod kojim se bolesnik trenutačno liječi, drugim proizvodom. Praksa u kojoj se liječnik odlučuje za zamjenu između različitih bioloških molekula nije nova. Uobičajeno, zamjena je motivirana kliničkom odlukom pronalaženja odgovarajuće terapije za bolesnika radi neodgovarajuće učinkovitosti i/ili tolerancijie na prethodni proizvod.

Biološki lijekovi, uključujući i bioslične lijekove, medicinski su proizvodi, uobičajeno dobiveni od proteina proizvedenih uporabom živih organizama. Biološki lijekovi su u pravilu veći i kompleksniji od lijekova malih molekula, pri čemu klinički odgovor ovisi o više čimbenika povezanih s bolesnikom, bolešću i proizvodom, o čemu najbolju prosudbu donosi liječnik.

Nastavi čitati PDF
2017-12-05T10:25:19+01:00