Public Announcement 2015

//Public Announcement 2015

Public Announcement 2015

Inovativna farmaceutska industrija po prvi put je javno objavila podatke o prijenosu vrijednosti, a četvrtina ukupnih sredstava uložena je u istraživanje i razvoj lijekova

Zagreb, 1. srpnja 2016.

25 inovativnih farmaceutskih kompanija koje posluju u Hrvatskoj, zaključno sa 30.6., javno su objavile podatke o prijenosima vrijednosti prema liječnicima i zdravstvenim organizacijama izvršenim tijekom 2015. godine, što od ove godine postaje uobičajena praksa inovativne farmaceutske industrije u 33 zemlje.

Ukupna prenesena vrijednost članica Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) u protekloj je godini iznosila najmanje 105,3 milijuna kuna*, od čega se oko 42,2 milijuna ili 40 posto odnosi na zdravstvene radnike. Prema zdravstvenim organizacijama izvršen je prijenos vrijednosti u iznosu od najmanje 38,6 milijuna kuna, ili 36,7 posto ukupne prenesene vrijednosti, a čak 24,5 milijuna kuna ili 23,3 posto uloženo je u istraživanje i razvoj.

Tim sredstvima inovativna farmaceutska industrija je, primjerice, kroz sponzorstva i donacije omogućila realizaciju projekata zdravstvenih organizacija, a poznato je i da se upravo zahvaljujući financijskoj potpori farmaceutskih kompanija realizira i najveći dio obavezne edukacije liječnika, bez koje ne mogu obnavljati licence. U skladu s hrvatskim zakonima, farmaceutske kompanije poimence su objavile podatke o prijenosu vrijednosti prema liječnicima isključivo uz potpisanu privolu, a takvih je u Hrvatskoj oko 12 posto.

Pored stručnog usavršavanja liječnika, suradnja industrije i zdravstvenih radnika odnosi se i na sudjelovanje na medicinskim i edukativnim sastancima, gdje liječnici ustupaju svoja stručna znanja, vrijeme i rad, za što primaju pravičnu naknadu. Da na to imaju pravo, slaže se i velika većina hrvatskih građana; prema istraživanju agencije IPSOS iz veljače ove godine, njih 87 posto podržava honoriranje stručnih predavanja te pokrivanje troška smještaja, putovanja i kotizacije na stručnim edukativnim skupovima od strane industrije. Čak 97% građana podržava redovno sudjelovanje liječnika na stručnim edukativnim skupovima, a njih 89,4% podržava javnu objavu podataka o prijenosu vrijednosti.

„Ovo je veliki iskorak inovativne farmaceutske industrije prema punoj transparentnosti i smatramo kako time možemo samo unaprijediti suradnju sa zdravstvenim profesionalcima, čime se najbolje medicinske prakse približavaju pacijentima“, izjavila je predsjednica Upravnog vijeća iF!-ja, Tatjana Tomljanović, dok je izvršni direktor Udruženja, Sani Pogorilić objasnio kako su zdravstveni radnici nezamjenjivi partneri u potrazi za učinkovitim lijekom od faze kliničkih istraživanja do dijeljenja najbolje kliničke prakse i razmjene informacija o tome kako lijekovi djeluju na bolesnike.

„Upravo zahvaljujući razmjeni znanja između industrije i zdravstvenih radnika, kao i razmjeni iskustava na stručnim skupovima, mijenja se tijek i ishod mnogih bolesti. U suradnji sa zdravstvenim radnicima, inovativna industrija iznašla je rješenja za brojne dosad neizlječive bolesti, a na pragu smo još niza revolucionarnih otkrića“, zaključio je Pogorilić.

*navedeni iznos predstavlja zbroj netto i brutto iznosa prijenosa vrijednosti, budući da su članice iF!-ja imale mogućnost odabrati način na koji će iskazati podatke

O Inovativnoj farmaceutskoj inicijativi

Hrvatska udruga inovativnih proizvođača lijekova iF! (Inovativna farmaceutska inicijativa) već 22 godine okuplja i predstavlja 25 inovativnih farmaceutskih kompanija koje zapošljavaju 812 djelatnika i osiguravaju gotovo 60 % lijekova u Hrvatskoj. Udruga je član EFPIA – Europskog udruženja inovativnih farmaceutskih kompanija i udruženja sa sjedištem u Bruxellesu. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.ifi.hr

Članice iF!: AbbVie d.o.o., Alcon Farmaceutika d.o.o., Amgen, Astellas d.o.o., AstraZeneca d.o.o., Bayer d.o.o., Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Boerhringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Eli Lilly and Company, GE Healthcare, Glaxosmithkline d.o.o., Johnson&Johnson S.E.d.o.o., Lundbeck Croatia d.o.o., Medis Adria d.o.o., Merck d.o.o., Merck Sharp & Dohme d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o., Novo Nordisk Hrvatska d.o.o., Pfizer Croatia d.o.o., PharmaSwiss d.o.o., Roche d.o.o., Sanofi-Aventis Croatia d.o.o., Servier Pharma d.o.o., Shire d.o.o. i Takeda Pharmaceuticals d.o.o.

Preuzmi PDF
2017-12-05T10:32:07+01:00 22/09/17|