Predstavljamo glas 23 inovativne farmaceutske kompanije koje zapošljavaju 870 djelatnika i osiguravaju gotovo 60 % lijekova u Hrvatskoj. Udruga je član EFPIA – europskog udruženja farmaceutskih kompanija, sa sjedištem u Bruxelless-u.

“…usmjereni ka unapređenju i očuvanju zdravlja ljudi kroz inovaciju.”

 

osnovana-1994
izibr1


ifibr2


izibr1
ifine